Friday, 10 February 2017

10 tấn cá chim trắng

Bàn về 1 bài báo mạo danh bảo vệ môi trường.
bài báo đó đây, tăng viu cho anh pháp luật ( anh nào chụp màn hình cho tôi ko nó xóa rồi cãi) : http://plo.vn/…/phong-sinh-ca-chim-trang-hau-qua-khon-luong…
Thật tiếc cho anh viết báo, tôi cũng là chuyên gia về môi trường, bài báo đề cập đến 1 anh thượng tọa phóng sinh cá, và chê anh sư này đổ 10 tấn cá chim trắng nguy hiểm cho môi trường, vì chim trắng là loại ngoại lai xâm hại...
Hỡi ôi, lời người sao quá điêu ngoa.
Rẽ tý, việc phóng sinh là hoạt động thường niên thiện nguyện của nhà chùa, tu nhân tích đức hướng thiện, quá tốt, tôi khen.
Anh viết bài đánh tráo rằng đổ 10 tấn cá chim trắng xuống sông Hồng, đây là cái bố láo đầu tiên của anh lừa người lương thiện, anh Sư không đổ 10 tấn cá chim trắng, ảnh chở 10 tấn cả nước, trên 8 cái xe, gồm nhiều loại, nặng nhất là ốc, cá trắm, cá rô phi, lươn và chạch vv, NOT only chim trắng, tổng số ko nhiều hơn 3 tạ, anh viết nhận ra anh bố láo chưa /?
Cá chim trắng ko hề lạ với sông Hồng, anh Móm bạn tôi trong 10 năm câu, tuần nào cũng lôi lên vài con, chúng ko lớn đc vì ko có ăn, và do dân ven sông đi giật điện chúng ngày vài bận, chúng sống đc đã là 1 nỗ lực phi thường, thử gí điện các anh ngày 2 lần xem, hộc mật ra ngay đừng nói lớn đc ( ảnh cá chim trắng anh bạn tôi câu đc ở sông hồng )
và cái mất dạy nữa anh đánh tráo, là anh trích thông tư 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT, thông tư nói loại chim trắng là loài cấm, hỡi ôi, lòng người sao quá điêu ngoa.
Tôi dẫn ảnhchụp thông tư để anh thấy, trong thông tư quy định cá chim trắng toàn thân bị cấm là loài Piaractus brachypomus
Nhưng con chim trắng đc thả là loại Colossoma brachypomum như trong bài viết nói.
Loài Colossoma brachypomum được phép nuôi bình thường, thế mới xúi cho anh viết bài.
Đánh tráo tên cá, thổi phồng số lượng, cưỡng tình đoạt lý, tôi gọi đích danh anh viết : Phung my trung là con kền gậm gường hahaha và tự xếp mình vào loại điếm bút hạ đẳng.
Nhà môi trường học đéo gì cái loại anh haha.
ảnh : cá chim trắng anh Móm bạn tôi vẫn câu ở sông hồng
ảnh: chụp màn hình thông tư đéo gì cấm loại cá Piaractus brachypomus, chứ không phải con chim trắng phóng sinh Colossoma brachypomum.
ảnh : các loại trê ốc cá đc thượng tọa thả cùng chim trắng







No comments:

Post a Comment

-chèn hình:

[IMG] ..........URL.......... [/IMG]

-Chèn clip:

[youtube] link video cần chèn [/youtube]


khách mặt lồn trâu