Friday, 10 February 2017

Bàn về chiếc xe đồ chơi biển giả.

Bàn về chiếc xe đồ chơi biển giả.
Đầu tiên là cười hahaha đã, tổ sư lũ kền gậm gường quả nhiên ngu hơn chó - lợn.
Nghe nói công an đang tìm chủ của những chiếc xe đồ chơi đc cho là mang biển giả, chúng ta bàn 1 chút về luật đã hahaha.
Tôi xin phép ngừng biên để cười hahaha phát nữa. tổ sư lũ kền gậm gường quả nhiên ngu hơn chó - lợn. haha.
Có 1 anh, có vài cái xe nhựa mô hình, gắn biển xanh công vụ i như thật, công an định soi anh vì biển giả, tôi nói ngay, đó đéo phải biển giả haha.
1 chú bé mặc bộ công an điều khiển giao thông ở trong lớp mầm, ko ai bắt chú vì giả danh công an, đúng ko ??
1 cái biển số bằng polime bé bằng cái tem, gắn vào cái xe nhựa dài 20 phân để trong gậm gường, ko phải là cái biển số, đúng không ??
Biển số chỉ là biển số khi nó đúng kích cỡ, gắn vào 1 cái xe thật, và lăn bánh ra đường, đéo ai gọi cái bé xíu bằng cái tem là biển số xe hết.
Và nếu nó đéo phải biển số, thì ko thể quy tội biển giả đc haha. tổ sư lũ kền gậm gường quả nhiên ngu hơn chó - lợn.

Anh em kền kền ngu như chó - lợn vớ đc cái biển xanh đểu, sướng quá hóa điên, vội tung lên báo, làm anh em ca cuống mẹ nó lên, vậy kẻ đáng đập là lũ kền kền ngu, và anh em ca, vô tình, ngu theo chúng nó.
Vụ này lỡ rồi, cay cú cũng vô ích, có mà ăn cặc anh chủ xe mô hình trừ haha.
Theo tôi, lên trao mề đay cho anh chủ xe mô hình, vì chỉ ra cho bá tính toàn vn thấy : Lũ kền kền và bọn adua quả nhiên ngu hơn chó lợn.
Ae công an bị đu theo chúng, tôi rất thông cảm, lần sau lũ kền kền phỏng vấn anhem, thì chỉ cần bảo chúng :
"địt mẹ lũ kền gầm gường cút mẹ chúng mày đi quân chó - lợn mất thời gian của các bố" 

No comments:

Post a Comment

-chèn hình:

[IMG] ..........URL.......... [/IMG]

-Chèn clip:

[youtube] link video cần chèn [/youtube]


khách mặt lồn trâu