Wednesday, 25 April 2018

Tản mạn về tôn giáo và vua Nguyễn

 Tản mạn về tôn giáo và Đức Chúa Trời. 

Chả chà chà, vụ này cần 1 não bộ kiệt xuất về phân tích đánh giá tổng hợp, rất may cho anh chị, tôi có cái đó, và đủ nghìn like, tôi sẽ biên phần kế nghe chưa, hỡi lũ mất nết đọc đéo like. 


Như anh chị biết, dải đát đang có tên là VN bây giờ, không phải chung 1 tộc người mà tổ là vua Hùng, xạo lồn đó, VN có thể nói là tộc tạp chủng, do vậy, đạo giáo rất nhiều. 

Anh em Ma rừng, thờ Giàng, thờ thần nước ba ba thuồng luồng thiên, thờ thành hoàng đôi khi thờ phật thờ vvvv ..

Công giáo vào VN nhẽ từ 16xx, người Tây Ban Nha truyền đạo là nhiều. 

Phật giáo thì nhà Nguyễn đéo ưng, vua xuống chiếu cho chúng mày mỗi chùa làng được giữ 01 thằng trọc, chùa to ở phành phố được giữ 05 thằng, còn đâu, đuổi mẹ nó hết về, bắt mọc tóc hoàn tục đi phu chịu thuế, Vì Vua theo trung hoa, chỉ thờ Nho giáo ( Khổng ) đéo Phật giáo lẫn công giáo.

đọc chiếu vua cái nhỉ :

"Đức vua ta, thánh học cao minh, đạo tâm sáng tỏ, kính trời theo tổ, chuộng chính dẹp tà, học là học Nghiêu Thuấn Vũ Thang, tôn là tôn Chu công Khổng tử, còn những thứ dị đoan rõ chẳng phải chỗ hiếu thượng vậy.

Nay là lúc hiển hành đại đạo, chính là khi hướng hoá nhân tâm, lẽ nào để cho phường du đãng trốn tránh nơi phạm vũ làm chỗ nương thân để mê hoặc dân ngu sao? Vậy xin sằc xuống Bộ Lễ sát hạch kỹ sư tăng các chùa quan tại kinh đô, ai hiểu đạo thì lựa giữ lại mỗi chùa chừng 5, 6 tên, chiếu lệ cấp tiền gạo để lo việc chùa. Còn sư tăng các chùa trong dân đều do phủ huyện sở tại sát thật và giữ lại mỗi chùa một tên mà thôi, còn bao nhiêu đuổi về tục chịu sưu thuế. Như thế mới giảm bớt chi phí chu cấp, trừng trị được bọn biếng nhác, nhờ đó đồng nhất đạo đức phong tục. Tuy việc thuộc nhỏ nhen nhưng quan hệ đến phong hoá rất lớn"..
.
.
hết trích.

Cái chùa mà thời xưa anh em vu vạ Pháp phá để xây cái gì đó, là chùa bỏ hoang, sư trọc thanh dã, anh tổng đốc Hà - ninh nguyễn đăng Giai lừng danh quyên tiền xây chùa đó bị triệu về kinh khiển trách. 
( cá nhân kẻ hèn này nhận định, bọn chơi FB mà treo ảnh Phật, bọn đó ác, ngu và mất dạy tuyệt đối, mình đéo chơi ) 

Chúng ta lại ngược về nhà Nguyễn chút. 

Xưa thời Quang trung, chả đạo giáo đéo, vì Quang trung là mọi, nguyễn Lữ được cho là thầy bùa khá cao tay, anh xài bùa hay ma quỷ gì đó thu phục được rất nhiều trưởng tộc mọi. 
Cần hiểu ở vùng núi mạn Bình định đó là các tộc người mọi đóng khố, anh em chăm pa khi bị mượn thủ cấp ở Đồ bàn thì chạy thoát lên đây, hóa mọi núi. Quang trung xài voi tham chiến khá tốt, là nhờ các anh em mọi núi biết thuần voi này. 
( sau này anh em mọi đá vách vẫn tràn xuống giết mọi đản đồng bằng rồi trốn lên, vua đéo làm gì đc, phải xây1 cái tường dài ngăn mọi ) 

Lại nói, Quang trung rất công bằng với các đạo giáo, đi tới đâu thì chùa, nhà thờ, viện khổng tử ( bọn ở làng hay gọi là văn chỉ ) đều bị san phẳng, đéo ai phải tỵ nạnh nhau.
Đoàn quân của ông vào nam ra bắc, chỉ để bắt lính và đánh cướp.

Thời gian này, nguyễn Ánh thanh dã mất tích, đánh đéo lại được địt mẹ thằng Trung nó hung dữ quá.
Ngài đặt con trai làm tin cho 1 cha đạo Pháp tên Bá đa Lộc, cầu viện Pháp, đánh chết con mẹ thằng Trung mất dạy. điều kiện là nếu thành công thì cho tự do truyền đạo, nhượng đảo Côn lôn và cảng Đà Nẵng. bản ghi nhớ đã kí. 

Kế hoạch không được Vua Pháp hào hứng cho lắm, Bá Đa Lộc quyết định chơi lầy, ngài quyên góp tiền tư nhân, tuyển 350 lính đánh thuê , mua 02 tàu chiến, gần ngàn khẩu súng và đạn, 08 chuyên gia quân sự, quyết chơi tất tay. và quả nhiên đã đạt những thắng lợi đầu, vì nói đi phải nói lại, Quang Trung là vua mất nết, chỉ biết đánh cướp mà ko hề phát triển được cái gì, mọi mà. Ngài không được lòng cả người Nam lẫn Bắc, chiến công duy nhất to to của Quang trung là đánh lén và thắng 1 nhúm quân Thanh đang say diệu trong dịp tết, mà sử vẫn phóng đại lên là 20 vạn. triều đại thối tha thì dĩ nhiên chết yểu, 20 năm cầm quyền là quá dài cho anh mọi núi hồ thơm. 

Ngược về vụ Ánh thuê lính và chuyên gia pháp đánh tây sơn. 

Đầu tiên, các chuyên gia quân sự mà Bá đa Lộc thuê bắt tay vào xây thành gia định để phòng thủ nhà Tây sơn, 1 thành mà VN gọi là Quy thành vì trông giống con rùa, nhưng là là kiểu thành Vauban bát quái lừng danh của Pháp, thành này phòng thủ tuyệt đến nỗi, con mọi núi tộc Tày Bế nguyễn nghê, tên mới lê văn Khôi, con nuôi anh hoạn quan lê văn Duyệt, dấy binh tạo phản, chui vào thành này phòng thủ đến 3 năm đéo sao, và chỉ thua khi chết đói hehe, cáu tiết, Minh Mạng cho phá mẹ nó thành luôn. ...

Giờ tới công giáo và Minh mạng ... đó là câu chuyện dài ... 

( ảnh 1 : thành Vauban bát quái lừng danh đã từng hiện hữu ở saigon ) 


( ảnh 2 : liên quân Pháp - Tây ban Nha đang kéo quân đi hỏi Tự Đức tội sát đạo ) 


1 comment:

  1. DM anh pín thay nhời chào. Văn anh hay, đéo phải ke...dưng mà với "lãnh tụ", anh nên zùng từ nhẹ tý, nhở???

    ReplyDelete

-chèn hình:

[IMG] ..........URL.......... [/IMG]

-Chèn clip:

[youtube] link video cần chèn [/youtube]


khách mặt lồn trâu