Tuesday, 17 April 2018

chàng quan hiền lành

Truyện cổ Annam : chàng quan hiền lành.
Ngày xửa ngày xưa, ở 1 làng nọ, có 1 anh nhân - quan.
Anh chăm chỉ lên giàu, học giỏi lên được làm quan.
Tuy nhiên, bọn trong làng ghét anh, chúng lười như chó-lợn, nhưng luôn khoe là chăm chỉ, chúng đâm nhau chết như cơm bữa, nhưng luôn khoe là hiền lành, chúng lừa tráo trở gạt nhau lật mặt nhanh như chảo chớp, nhưng luôn khoe là thật thà chí tình chí nghĩa.
Việc duy nhất chúng làm là cài độ nhậu, ngồi bắt rận cho nhau ở sân đình, và nằm chỏng dái ngủ dưới gốc đa gốc gạo.
Tóm lại, chàng phát ngán quân mất - nết.
Chàng thúc chúng đắp đê, để ngăn lũ vào làng chúng, chúng đéo đắp, chàng thúc chúng đào mương để nước vào ruộng chính chúng, chúng cũng đéo đào, thúc chúng làm đường để chính chúng đi, chúng nói chúng bố thích đường làng đất đỏ bố mày đéo, chàng sai lính đến dọa chúng, bị chúng trói đánh đập, lính cũng phải thua chúng.
Chàng đành bó tay, ngày lên công đường ủ miu hèn.
Chàng nhận ra lũ chó này chỉ bầy đàn khi đói, chứ có miếng là chúng chém nhau, đếm đầu người cả làng có 100 thàng, chàng cho lính chở đến 1 thùng diệu, 100 con phóng lợn và 99 quan tiền, cho chúng tự chia nhau.
Quả nhiên tính toán như thần, chúng bú diệu say, lũ ngu đéo biết làm toán, cãi nhau ỏm tỏi, mỗi thàng 1 con phóng đâm nhau chết răng nhe ra hết.
Còn 1 thàng ngắc ngoải, chàng khép nó tội giết người, cắt đầu treo lên cành tre.
Vua trên thấy chàng làm việc hay quá, thăng chức tể tướng, tặng cho vạn hộ, chàng xài đi xài lại mưu đó, giết đi 9/10 dân số.
Thế là :
Ôi đẹp thay xứ xở hình rươi
lũ mất nết chết nhe răng như chó
Chàng sống 1 cuộc sống vinh hiển đời đời.

No comments:

Post a Comment

-chèn hình:

[IMG] ..........URL.......... [/IMG]

-Chèn clip:

[youtube] link video cần chèn [/youtube]


khách mặt lồn trâu