Sunday, 31 January 2016

Ông Rùa và tháp rùa.

Ông Rùa và tháp rùa.
( thông não tý ty về, cồng có sử dụng tham luận của Hình bộ thượng thư Phong minh nguyên và thừa biện bộ sử Cao ngọc tùng Lâm trại SUV )
Ông rùa rất nổi tiếng, nhờ vụ trả gươm cho vua Lê lợi. và cái tháp cùng tên ông : tháp Rùa.
Đầu tiên và vụ trả gươm, cái này đương nhiên phịa, ông mà biết nói, trước khi chết ông đã bò lên chửi: " địt cụ chúng mài chữa bố nhanh bố sắp thăng đây..... ối giời ôi... "
Sử phịa rằng vua Lê mượn đc ông rùa cái gươm, oánh thắng thì đi thuyền, ông nổi lên đòi lại, vua rút gươm ném trả.
Sự thật nhẽ vua đang đi thưởng trăng nghe tấu nhạc thì lính báo có con gì to to là, vua lâu lắm chưa đc món chuối đậu baba, rút phóng lợn phi thẳng vào mai, trượt mẹ, cáu quá chửi ầm lên. Vua Lê là người Thanh Hóa thần thánh.
Sẽ thiếu nếu ko nhắc đến tích Lê Lai cứu chúa, đóng giả vua để thế mạng, vua xịn lánh khẩn rồi thoát, sau phong cho Lê Lai chức Tư mã, cơ mà kẻ hèn này tin rằng, Lê lai suốt ngày kể công, cứ diệu vào lại khoe khoang kiểu : dcm đéo có tao là nó chết đới....,
Lê lợi bèn hehe.. cắt mẹ thủ cấp, thế thôi đéo nói nhiều, trích sử :
"16 tháng giêng đinh mùi ( 1427 ) giết tư mã lê lai tịch thu gia sản - nói năng khinh mạn coi thường phép vua ".
Tiếp đến cái tháp Rùa, đó là mả bố 1 anh nhà giàu ( rất có thể người Tầu, người Annam thời đó giàu hơi hiếm, mấy lị Annam đéo biết xem phong - thủy ) .
Thời Hồ Gươm là cái ao làng đầy bèo, mài mại, cá cờ ếch nhái, anh đem mả bố anh, táng mẹ vào cái gò giữa hồ, rồi xây lên đó cái tháp, hồi đó hồ thuộc đất làng, cho mấy thàng già làng kêu bằng hội đồng kì mục con lợn với bữa diệu thì táng thoải mái luôn.
Già chết là dĩ nhiên, ông Rùa chết tôi rất mừng, với tôi, Già là phải chết, tre già măng mọc đéo có gì xoắn hết.
Kêu bằng : Tống cựu, nghinh Tân
Nhân dịp ông Rùa Hồ gươm về với Mác Lê, tôi xin đề đạt phá mẹ nốt cái tháp Rùa đi, để đó ám quẻ chả lợi lộc đéo gì.
( các đồng chí trẻ lên cho tôi cái nhà đầu hồi, tôi xin sà sã từ năm ngoái tới năm nay, mà các đồng chí cứ lờ mẹ đi là sao )
(ảnh : cầu thê húc phiên bản bần nông vàng vẩu )


No comments:

Post a Comment

-chèn hình:

[IMG] ..........URL.......... [/IMG]

-Chèn clip:

[youtube] link video cần chèn [/youtube]


khách mặt lồn trâu