Wednesday, 28 October 2015

vè xăng

Địt cụ mày. sao mày đánh bố
Thằng thất phu mồm vẩu tóc vàng
Bóp hầu ai, mua được cái xe sang
Mà vẫn bần nông đang tâm đánh bố?
.
Địt cụ mày, sao mày đánh bố
Mày chợ đen, vai lãi, cầm đồ
Nhiều diệu thịt tay mày to như phích
Nỡ tát tao. phổi xẹp bởi hơi xăng.
.
Địt cụ mày sao mày đánh bố
Bố làm thuê kiếm gạo nuôi con
Nếu nhỡ tay đong thiếu hay non
Hãy hoan hỉ, lương tao ko đủ sống.
.
Mày đong tiền bằng cho vai lãi
Tao đong tiền bằng cân thiếu đong gian
Mày đốt đuốc soi khắp Annam
Có thằng nào mà Không ăn cắp.No comments:

Post a Comment

-chèn hình:

[IMG] ..........URL.......... [/IMG]

-Chèn clip:

[youtube] link video cần chèn [/youtube]


khách mặt lồn trâu