Wednesday, 14 October 2015

cớm lừa

Bàn về công an.
Người Annam thần thánh, với truyền thông vô pháp vô thiên, hoàn toàn ghét công an.
Tới tận bậy giờ, nhiều bà mẹ vẫn hay dọa con : có nín không, ông công an đến kìa....
Công an làm đéo gì các bạn ơ kìa, chúng nó làm nhiệm vụ của nó, là vồ những anh ăn trộm, đấm thấy ông bà ông vải, hộc cơm ra, bắt nhận bằng hết những vụ trộm chúng đã làm hoạc hehe đôi khi đéo làm.
Các bạn ghét công an, vì sâu trong tâm khảm các bạn, là mầm mống của lưu manh ăn cắp hạ đẳng, Các bạn mà đéo ăn cắp, đéo vượt đèn, đéo làm gì sai, thì CA nó sờ vào các bạn làm đéo gì.
1 ngày qua đi, các bạn đã bố láo bao nhiêu lần như vượt đèn khạc đờm vứt rác ??
Hay các bạn phạm tội, rồi đút tiền, lạy van anh công an thần thánh cầm tiền mà làm ngơ, rồi ngay khi ở vị trí an toàn, các bạn lập tức chửi người ta ăn của đút, mà quên đi chính các bạn trước đó đã lạy van chúng nhận tiền, dcm quân lật lọng rác rưởi.
Các bạn, khi thấy trộm nhiều, lập tức chửi công an đéo làm tròn trách nhiệm, mà chửi thì ngoa lắm.
Nhưng khi công an giam cổ 1 thằng ăn cắp đến 5 lần, thì các bạn cũng chửi đòi thả, thế dcm thả nó ra, nó khoáng hết đồ nhà các bạn nhé ??
Ngành Y và Ca bị chửi nhiều nhất, tôi kêu gọi các bạn đình công 1 tuần, chỉ cần 1 tuần thôi.
Công an kệ mẹ lưu manh đâm lòi trực tràng các bạn, đưa vào viện đéo ai khâu cho các bạn, chỉ 1 tuần, các bạn chết răng nhe ra như răng chó.
Xem các bạn còn chửi những người ta nữa hay thôi.
Tôi khinh các bạn, lũ vô pháp vô thiên

No comments:

Post a Comment

-chèn hình:

[IMG] ..........URL.......... [/IMG]

-Chèn clip:

[youtube] link video cần chèn [/youtube]


khách mặt lồn trâu