Wednesday, 26 July 2017

ảnh VTV

bàn về cái ảnh bọn nó đang chọc ngoái lũ chó đẻ kên kền VTV .
ảnh này là anh em VNCH hàng binh quảng trị, bằng chứng là họ hạ vũ khí và ko 1 ai cầm súng hay đeo băng đạn.
ảnh do bắc việt chụp, phim lởm, đen trắng.
tinh mắt nhìn đc phù hiệu sư 3 bộ binh, sư này đánh ở quảng trị 1972.

No comments:

Post a Comment

-chèn hình:

[IMG] ..........URL.......... [/IMG]

-Chèn clip:

[youtube] link video cần chèn [/youtube]


khách mặt lồn trâu