Thursday, 1 December 2016

xây tường

How to build a wall dividing America and Mexico?
Given the fact that Mr. Trump, the president-elect of the USA, wants to build a wall to stop the flood of Mexican illegal immigrant into his nation. After rigorous researches, I came to believe that the most likely candidates for this job could be the great people of China.
They’d begin by creating a railway piercing through 3 thousand km (or 4, or even 10), and that’s just the starter. In parallel with that, they’d make precast pieces of the wall continuously to make sure everything will have been ready when the railway is completed. And those precast pieces, carried by the train, would also be uniformly turned into the wall itself.
That’s how the wall is gonna be built.
But the Americans never waste anything. They would put the railway on top of the wall, so they would have an interstate railway on the very Great Wall, connecting the East Coast-West Coast of America. That’s how you kill three birds with one stone.
Trump my nigga, if you would ever apply this idea of mine, gimme a house okay?
I want a house based in Phuoc Loc Tho, southern California, so I could stay close to my people, the holy Bolsaviks.
Pic no.1: the old city wall in Phung Hung Hanoi that holds a railway on top and shelters the shit eaters below.
Pic no.2: the Great Wall dividing Mexico – America that’s as thin as a pantie
(bản dịch phía trên của Duong Thuy lừngdanh, riêng về dịch thuật, anh nhận thứ 2 thì khắp annam, đéo đứa nào dám nhận số 1)
Xây tường ngăn mễ - mĩ thế nào ?
đó là vụ anh Trump tổng thống Mĩ xây tường thành dm ngăn lũ cẩu từ Mễ tây cơ sang.
sau khi điều nghiên cẩn thận, thì tôi biết, người trúng thầu có thể Trung hoa thần thánh.
họ sẽ xây bắt đầu bằng 1 đường tàu, xiên suốt 3 ngàn km hay cho là 4 ngàn đi, 10 ngàn đi, đó là bước 1.
song song với làm đường tàu, họ sẽ làm các khúc tường thành đúc sẵn , nhiều nhà máy sẽ làm liên tục để đảm bảo khi đường ray xong, mọi thứ đã sẵn sàng.
rồi đoàn tàu sẽ chuyển các bức tường thành đúc sẵn đó chặn luôn dần đều...
Bức tường sẽ đc xây như vậy đó.
Nhưng người Mĩ là 1 tộc người ko vứt đi đâu cái gì, họ sẽ nhấc đường ray tàu lên bức tường thành, và họ sẽ có 1 đường ray liên bang trên vạn lý trường thành.
bờ đông - tây vận chuyển đéo phải nghĩ, nhất cử tam tiện.
Trum lão huynh đài, nếu lấy ý tưởng này của tôi, thì cho tôi 1 cái nhà ồ kế ??
tôi muốn 1 nhà ở khu phước lộc thọ, nam cà li, để gần với đồng bào tôi, những người Bolsa thần thánh.No comments:

Post a Comment

-chèn hình:

[IMG] ..........URL.......... [/IMG]

-Chèn clip:

[youtube] link video cần chèn [/youtube]


khách mặt lồn trâu